DIGITÁLNÍ TISK

"Digitálním tiskem se rozumí tiskové způsoby, které umožňují bez dalšího mezikroku vytvořit tiskoviny již od jednoho kusu přímo z počítače. Digitální tisk v současné době nahrazuje tisk ofsetový pro publikace v malých nákladech" wikipedie

Naše reklamní dílna dokáže připravit a vyrobit tiskoviny nejrůznějších druhů. Snažíme se vždy vyjít vstříc potřebám zákazníka a splnit všechny požadavky. Na přání vyrobíme vizitky, letáky, propagační brožury či plakáty a to do maximálního rozměru A3+.